Cena Nadačního fondu Scientia 1. LF UK

Cena Nadačního fondu Scientia 1. LF UK

Cena Nadačního fondu Scientia 1. LF UK byla udělena našemu spolupracovníkovi MUC. Martinu Kolářovi

Dne 6.6. 2018 byla udělena cena Nadačního fondu Scientia 1. LF UK našemu spolupracovníkovi MUC. Martinu Kolářovi v kategorii pregraduálních studentů za publikační činnost v roce 2017. Tuto cenu mu předal rektor 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Cenu získal za výzkumné projekty, které byly podpořeny z Nadačního fondu IBD -Comfort.

Další aktuality

Benefiční večer 2021

Benefiční večer Nadačního fondu IBD COMFORT se po několika letech vrací k jarnímu termínu konání. Bohužel se nám v důsledku protiepidemiologických opatření nepodařilo uskutečnit tuto tradiční společenskou událost ve standardním listopadovém datu. Věříme, že nám bude přáno a společně se sejdeme 15. dubna…