Gam-Ol / Pixabay

podporujeme
výzkum

Od svého vzniku v roce 2008 jsme podpořili řadu projektů v oblasti klinického výzkumu, v poslední době přibývají i projekty experimentální.

Výzkum probíhá především ve spolupráci s Klinickým centrem ISCARE a.s., Pracovní skupinou pro idiopatické střevní záněty při ČGS ČLS JEP, Akademií věd ČR, 1. LF UK a dalšími specializovanými pracovišti po celém světě.