Life-Of-Vids / Pixabay

Vzděláváme
lékaře a pacienty

Odborné semináře

Během 12 let jsme ve spolupráci s Klinickým centrem ISCARE a.s. uspořádali více než 100 akreditovaných seminářů (včetně několika mezinárodních symposií) pro lékaře a zdravotní sestry zaměřených na idiopatické střevní záněty. Přednášky o trendech v diagnóze a léčbě IBD jsou doplněny živými endoskopickými a ultrasonografickými přenosy ze sálů.

Workshopy

Biologická léčba IBD – ve spolupráci s Pracovní skupinou pro IBD pořádáme toto každoroční setkání za účasti zahraničního hosta, jehož přednášky jsou doplněny o kazuistiky a živé přenosy z endoskopickcý sálů.
Akce se koná 18.9.2020 v NH Hotelu, Praha. www.bl-ibd.cz

Endoskopický workshop – Endoskopický workshop se zabývá především endoskopií v diagnostice a terapii střevních zánětů. Součástí ukázky endoskopických výkonů formou živých přenosů, možnost diskutovat poznatky a zkušenosti k vybraným tématům workshopu.

Endoskopie a endoretapie u IBD – nový virtuální koncept. Živé přenosy terapeutických výkonů IBD pacientů ze čtyř endoskopických pracovišť – Praha, Ústí nad Labem, České Budějovice a Olomouc. Váženým hostem bude Dr. Marietta Iacucci, MD, PhD. 
Akce se koná 26.2.2021, www.endoibd.cz

Interaktivní webináře

Další částí našeho portfolia jsou webináře s názvem Kazuistiky IBD pacientů, které pořádáme nepřetržitě od roku 2016 každé druhé úterý v měsíci (s výjimkou letních prázdnin). Pomocí online platformy můžeme prezentovat zajímavé případy z naší praxe a zároveň konzultovat tyto pacienty v rámci diskuse s přizvanými gastroenterology a kolegy z dalších medicínských oborů.

IBD Akademie

V roce 2020 se zrodil nápad na vytvoření virtuálního prostoru, kde budou dostupné veškeré informace o vzdělávacích aktivitách, projektech a publikační činnosti lékařského kolektivu působícího v rámci Klinického centra Iscare. V lednu 2021 jsme uvedli do života web www.ibd-academy.cz, který slouží zejména lékařům a zdravotnickému personálu k registraci na semináře a následné možnosti opakovaného shlédnutí záznamů z přednášek a webinářů. 

Edukace pacientů

Současná věda umí velmi dobře zmírnit příznaky nemoci, avšak pacienti s IBD jsou nuceni žít se svou chorobou po celý život a většina z nich je odkázána na pravidelná vyšetření nebo aplikace léčby. Proto se snažíme na terapii pohlížet komplexně a najít další možnosti, jak docílit zlepšení fyzického i duševního stavu pacienta mimo oblast medikace. Je to např. strava nebo zdravý životní styl. Videa s informacemi pro naše pacienty můžete vidět v čekárnách IBD centra, na webu pro naše pacienty a zároveň spolupracujeme s pacientskými organizacemi, jako je např. www.crohn.cz.

Stáže

Získané finanční prostředky a kontakty se špičkovými odborníky nám dovolují vysílat náš lékařský personál na kliniky po celém světě. To nám umožňuje přivést na českou endoskopickou půdu řadu inovativních metod v léčbě IBD. Některé se stáží se vyvinuly v úzkou spolupráci s věhlasnými klinikami (např. Cleveland Clinic), máme tak ojedinělou příležitost řešit komplikované případy se špičkami v oboru gastroenterologie.
Stáž Cleveland 2018