inventomusical / Pixabay

Co jsou
idiopatické střevní záněty?

Inflammatory bowel diseases, neboli chronické zánětlivé střevní choroby (zejména Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida), patří do skupiny tzv. civilizačních nemocí. Jejich příčina není zcela objasněna, ale nepochybně jejich vznik souvisí se změnou přípravy pokrmů, diety a stravování, ke kterému došlo v posledních sto letech. Typické je to, že obě nemoci postihují především mladé lidi mezi 20-30 rokem života, není však výjimkou, že se klinické projevy těchto nemocí vyskytují i u pacientů v dětském věku.

V posledních třiceti letech se výskyt obou nemocí významně zvyšuje. Odhaduje se, že postihují asi        0,5 % populace v ekonomicky vyspělých zemích světa. Můžeme předpokládat, že v České republice je cca 50 000 takových pacientů.

Crohnova choroba dostala své jméno po americkém gastroenterologovi B. C. Crohnovi, který ji v roce 1932 poprvé popsal a odlišil od střevní tuberkulózy. Projevy Crohnovy nemoci jsou velmi rozmanité, v popředí jsou bolesti břicha, hubnutí, průjmy a teploty.

Ulcerózní kolitida byla poznána o něco dříve, v lékařské literatuře se první zmínky o ní objevily již krátce před první světovou válkou. Ulcerózní kolitida se projevuje krvácením při stolici, bolestivým nucením na stolici a v některých případech krvavými průjmy

Obě nemoci mají také některé mimo střevní projevy jako je postižení kůže, kloubů a očí. Terapie obou chorob je medikamentózní a v některých případech chirurgická. Podíl chirurgické léčby je u obou nemocí velmi odlišný. Asi 10-15 % nemocných s ulcerózní kolitidou si vyžádá chirurgickou léčbu, naproti tomu až 80 % pacientů s Crohnovou chorobou je v průběhu života operováno.

Obě nemoci nejsou medikamentózními prostředky definitivně vyléčitelné, naštěstí jsou však velmi dobře léčitelné.