Vimeo-Free-Videos / Pixabay

Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu
u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Sérové Hladiny A Protilátky Vedolizumabu Foto 1

U nemocných s IBD již bylo jasně prokázáno, že sledování sérových koncentrací (trough levels) systémových inhibitorů TNFa (infliximabu, adalimumabu) souvisí s průběhem a vývojem onemocnění a s úspěšností biologické terapie. U nových terapeutických monoklonálních protilátek včetně vedolizumabu však dosud přesně nevíme, o čem nás sérové hladiny léčiva informují a jaké cut-off (hraniční) hodnoty koncentrací vedolizumabu jsou sdruženy s odpovídavostí na léčbu. Zároveň je třeba ověřit výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s IBD a souvislost jejich výskytu s nežádoucími poinfuzními reakcemi přecitlivělosti.

Cíle projektu

Analýza trough levels vedolizumabu a sérových hladin protilátek proti vedolizumabu v závislosti na Harvey-Bradshawově indexu/modifikovaném Mayo skóre, vývoji sérových hladin CRP a fekálních hladin kalprotektinu. Nalezení cut-off hodnot hladin léčiva pro indukční a udržovací fázi léčby.  Srovnání naměřených hodnot s již publikovanými sděleními.

Sérové Hladiny A Protilátky Vedolizumabu Foto 2

Metodika výzkumu

Analýza 200 měření sérových hladin VDZ a protilátek proti VDZ: 100 měření z týdne 6 indukční fáze léčby a 100 měření  z týdne 22 a z pozdějších fází udržovací léčby. Korelace s klinickými a dalšími laboratorními parametry. Detekce protilátek proti VDZ a analýza poinfuzních reakcí.