motionstock / Pixabay

interaktivní
webináře

Nadační fond IBD-Comfort ve spolupráci s Pracovní skupinou pro IBD při ČGS ČLS JEP pořádá každé druhé úterý v měsíci (kromě prázdnin) interaktivní webináře zaměřené na kazuistiky IBD pacientů.

Webináře jsou nahrávány, záznamy kazuistik do roku 2019 nalezete zde.
Kazuistiky od roku 2020 naleznete na webu IBD ACADEMY

Konzultovat můžete i své pacienty prostřednictvím této interaktivní formy, v případě zájmu nás kontaktujte na mailu:
ibd-comfort@seznam.cz