DonateforChildren / Pixabay

Výzkum v oblasti
dětí a těhotných

Sledování dětí pacientek s idiopatickými střevními záněty, které byly v těhotenství léčené biologickou léčbou.

Anotace

Idiopatické střevní záněty (IBD) – Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida – jsou chronická zánětlivá onemocnění střevního traktu, která nejsou medikamentózně vyléčitelná. Většina pacientů je diagnostikovaná v mladém a reprodukčním věku. Biologická léčba (infliximab, adalimumab a golimumab) představuje v současnosti účinnou protizánětlivou léčbu IBD. Tato léčba se dle posledních mezinárodních a českých doporučení považuje za bezpečnou i v průběhu těhotenství. Dosavadní studie neprokázaly zvýšený výskyt nežádoucích účinků na vývoj plodu nebo nárůst komplikací v poporodním období. Nicméně údaje, týkající se vlivu působení těchto preparátů na další vývoj dítěte, a především na vývoj jeho imunitního systému, jsou zatím omezené. Proto, je potřeba dlouhodobého systematického sledování těchto dětí k dalšímu ověření bezpečnosti této léčby v průběhu těhotenství. 

Cíle projektu

Jedná se o dlouhodobý, multicentrický projekt. Sledované děti jsou vyšetřované v pravidelných intervalech, které se většinou shodují s intervaly povinných dětských lékařských prohlídek (měsíc 12 a 18; rok 3 a pak každý druhý rok až do ukončení sledování dítěte u pediatra). Z důvodu zachování jednotného postupu při sledování dětí, se vyšetření provádí na specializovaných pediatrických pracovištích (Fakultní nemocnice Motol, Praha). Součástí každého vyšetření je pohovor s dětským lékařem zaměřeným na vývoj dítěte, prodělané infekce, užívání antibiotik a výskyt alergií. Navíc před každou návštěvou je rodič a ošetřující pediatr dítěte požádán o vyplnění dotazníku, zaměřeného na zdravotního stav dítěte.

Dále je při každé návštěvě proveden odběr vzorku krve dítěte ke stanovení specifických imunologických parametrů včetně alergie a odpovědi na očkování.

Dosavadní výsledky jsou uvedeny v přiložené prezentaci.