save_moments / Pixabay

projekt
IBD asistent

Když se řekne klinická studie, většina lidí si asi představí léky. Ve skutečnosti ale dnes velkou část tvoří technologie.

VZP

Systémy  umožňující trvale monitorovat pacientův zdravotní stav či využití aplikací v chytrých telefonech a počítačích jsou založeny na dálkovém přenosu informací od pacienta k lékaři. Tyto tzv. telemedicínské systémy  umožňují lékařům prakticky online sledovat pacientův zdravotní stav. Zároveň se však pacient v nejvyšší možné míře stává součástí procesu péče o vlastní tělo a zdraví. Telemedicínské postupy jsou realizovatelné jen díky velmi rychlému technologickému pokroku: 70 procent světové populace má dnes chytré telefony, které jsou vzájemně propojené, stále menší a levnější, mají zabudovanou inteligenci, počítače jsou navzájem propojeny a sdílejí velká data, která je možno zpracovat.

Projekt IBD Asistent je unikátní a první svého druhu v České republice. Pomáhá pacientům s idiopatickými střevními záněty. V průběhu roku 2018 do něj bylo zařazeno více než sto pacientů s Crohnovou nemocí nebo ulcerózní kolitidou. Jeho podstata je dvojí:

  • za prvé, jde o dálkové sledování klinického stavu nemocných prostřednictvím online dotazníkové aplikace, ve které pacient pravidelně odpovídá na přesně definované otázky o svých tělesných obtížích, psychických problémech, o  užívání léků a o komplikacích s léky spojených, a o všech neobvyklých změnách zdravotního stavu. Díky speciálnímu skórovacímu schématu si pak lékař, vzdálen třeba i desítky či stovky kilometrů od pacienta, může učinit poměrně přesnou představu o tom, v jakém stavu se pacient aktuálně nachází. Prostřednictvím této aplikace navíc pacient snadno online komunikuje s lékařem, potřebuje-li zaslat e-recept nebo poradit s jakýmkoliv problémem;
  • druhou, neméně důležitou součástí systému IBD Asistent je dálkové monitorování tíže střevního zánětu s pomocí velmi snadné diagnostické soupravy CalproSmart. Pacient si v domácím prostředí velmi snadno provede analýzu koncentrace fekálního kalprotektinu. Poté s  pomocí jednoduché aplikace v chytrém telefonu měření vyhodnotí a ihned sám vidí, pro jak silný střevní zánět měření nasvědčuje. Tento výsledek je navíc ihned online přenesen do počítače lékaři, který měření zhodnotí ve vztahu k informacím o pacientově subjektivním stavu.
Web Nadačního Fondu Ibd Asistent

Díky telemonitoringu nemusí pacienti neustále docházet do zdravotnického zařízení k vyšetření a k odběrům stolice. Lékař má trvale velmi přesné informace o pacientovi a může zasáhnout změnou terapie nebo doplňujícími vyšetřeními ihned – dříve, než se pacientův zdravotní stav skutečně zhorší.

Web Nadačního Fondu Ibd Asistent Foto 2

Dle zkušeností z jiných telemedicínských projektů očekáváme, že pacienti monitorovaní v systému IBD Asistent by mohli mít méně zdravotních komplikací, méně často by mohli dospět až do stadia nutnosti hospitalizace či nezbytnosti chirurgického zásahu. Celosvětové zkušenosti nasvědčují také tomu, že telemedicína je v konečném důsledku i významně úspornější  – očekáváme snížení nákladů na vykázanou zdravotní léči, drahá léčiva, nemluvě o úspoře času pacientů i zdravotníků.

Projekt IBD Asistent byl spuštěn v IBD centru ISCARE I.V.F.  v červnu 2018. První zhodnocení výsledků plánujeme provést po roce trvání projektu, tj. ve druhé polovině roku 2019.

Projekt je zcela hrazen Nadačním fondem IBD Comfort. Díky za významnou finanční podporu patří společnostem  Pfizer, spol. s.r.o, a  JEMO TRADING spol. s.r.o. Děkujeme též za pomoc a podporu  Fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny  České republiky.