Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy
Crohnovy choroby na experimentálním modelu

Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy  Crohnovy choroby na experimentálním modelu

Idiopatické střevní záněty, Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, jsou civilizační, imunitně podmíněná onemocnění. Systematický přehled literatury za posledních 60 let potvrzuje rychle rostoucí incidenci onemocnění zejména v průmyslově vyspělých zemích, dosahující podle posledních výsledků 24,3 nově diagnostikovaných pacientů s UC a 12,7 s CD na 100 000 osob v Evropě za rok a zdvojnásobuje se každých 10 let. Základní i klinický výzkum v oblasti etiologie a patogeneze těchto onemocnění, stejně jako hledání nových možností medikamentózní, endoskopické a chirurgické léčby, nabývají v oboru gastroenterologie na mimořádné důležitosti. 

Přes pokroky v medikamentózní terapii jsou pacienti  s Crohnovu chorobou  až v 75% případů v průběhu života operováni, přičemž až 50% z nich musí zákrok podstoupit v prvních 10 letech onemocnění. Nejčastějším typem operačního výkonu je ileo-cékální resekce. U 70% z těchto nemocných, kteří již podstoupili jeden chirurgický výkon, dojde do 1 roku k rekurenci onemocnění v místě anastomózy. Řada z nich pak musí být opakovaně operována. Nejčastějším důvodem pro re-operace u Crohnovy choroby je vznik významné (těsné) stenózy ve vytvořené ileo-kolické anastomóze. Jednou z ne-chirurgických metod jak vyřešit stenózy u střevních anastomóz a vyhnout se tak nutnosti další chirurgické intervence, je endoskopická balonová dilatace pomocí TTS (Trough-the-scope) balonů. V průběhu endoskopického zákroku je do kratší (cca do 50 mm délky) a nekomplikované stenózy (bez přítomnosti hlubokých vředů, esovité deformace či nepřítomné píštěle) zaveden postupně rozepnutý balon a tlakem 1.5-3 atmosféry je stenóza rozšířena na průměr cca 18mm. I když je tato metoda relativně velmi efektivní a to zvláště u „blanitých“ a krátkých stenóz, přesto u 40-60% pacientů tato léčba selhává, nebo je efekt jen přechodný na několik měsíců. Důsledkem je pak nutnost opakovaného provádění dilatací nebo dokonce další chirurgická intervence spočívající v resekci postiženého úseku střeva.

Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu - foto 2

Endoskopická incize stenóz byla v minulosti již prováděna v oblasti jícnu, žaludku a žlučových cest. V nedávné době popsal i Nan Lan a Bo Shen úspěšné provedení endoskopické strikturotomie jehlovým nožem i u skupiny pacientů s Crohnovou chorobou v oblasti primárních i sekundárních stenóz. Není však zřejmé, zda incize stenózy nožem a následné zaklipování spodiny provedeného řezu (strikturotomie) bude mít trvalejší efekt, než provedení balonové dilatace. Není rovněž známé, zda tato metoda zvyšuje riziko možných komplikací jako je krvácení nebo perforace střeva.

Hodnocení přínosu nových nezavedených metod léčby pooperační recidivy Crohnovy nemoci není možné v humánní medicíně. Pro tento účel je nezbytné vytvoření vhodného experimentálního modelu na velkém laboratorním zvířeti, který umožňuje sledování a intervence použitelné poté v klinické praxi.

Cílem projektu je srovnat na zvířecím modelu efekt různých endoskopických metod (dilatace TTS balonem vs. strikturotomie) v léčbě anastomotické stenózy napodobující Crohnovu chorobu. Sekundárním cílem, je vytvořit zvířecí model simulující zánětlivě stenotickou anastomózu, který by umožňoval testování nových léčebných technik včetně hodnocení jejich dlouhodobého efektu.

Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu - foto 1