mazraweali / Pixabay

Stáž
Cleveland

Cleveland 2018 – endoskopická terapie IBD

Léčba idiopatických střevních zánětů spočívá především v terapii medikamentózní a chirurgické. Díky rozvoji endoskopických technik se v průběhu 90. let minulého století stala její součástí i léčba endoskopická. Ta zahrnuje především endoskopickou balonovou dilataci, která se stala standardním nástrojem léčby zejména u pacientů s Crohnovou chorobou. Tato metoda má však své limity a především vyžaduje u většiny pacientů opakované koloskopie s dilatacemi k zajištění dlouhodobého efektu.

Možnosti endoskopické intervence u nemocných s IBD byly v poslední době obohaceny o některé další metody, zejména se jedná o tzv. endoskopickou strikturotomii. Vedoucí roli v prosazování a zdokonalování endoskopické terapie IBD pacientů má pracoviště v americkém Clevelandu (Cleveland Clinic) pod vedením prof. Bo Shena. Na přelomu ledna a února jsme měli možnost díky příspěvku NF IBD-Comfort strávit na tomto pracovišti celý týden a sledovat prof. Shena při řadě výkonů na endoskopickém sálu i v jeho specializované poradně. Díky úzkému kontaktu, který jsme s tímto špičkovým odborníkem navázali máme nyní možnost konzultovat některé komplikované případy našich pacientů a zejména posunout naše vlastní možnosti endoskopické terapie u pacientů s IBD. K tomu významnou měrou přispívá i probíhající výzkum na prasečím modelu. Prof. Shen přislíbil účast na zářijovém workshopu Biologická léčba IBD v Iscare.

Martin Bortlík a Martin Lukáš

Prezentace – endoskopická léčba IBD