Cyklojízda
Českým rájem

Cyklojízda Českým rájem

Od roku 2013 se každoročně scházíme v rámci společensko-sportovní události, kterou zaštiťuje hlavní organizátorka a naše velká podpora Iva Šoula Rokytková. Akce se kromě perfektní organizace vyznačuje velmi příjemnou a přátelskou atmosférou a rovněž přispívá nemalou částkou na účet nadačního fondu.

Cyklistické i pěší trasy vedou nejkrásnějšími úseky Českého ráje a každý z účastníků si může vybrat náročnost a terén podle svých fyzických možností. Odměnou za sportovní výkony je pro všechny medaile a společenská část, jejíž součástí je dražba s kulturní tečkou na závěr, zpravidla v podobě koncertu Vypsané fixy.